مسابقه بزرگ جهانی نوآوری در صنعت نوشیدنی-2020

داوری مسابقه بزرگ جهانی نوآوری صنعت نوشیدنی ها-2020 مسابقه بزرگ جهانی نوآوری صنعت نوشیدنی جهت تقدیر از نوآوری های جدید در زمینه های مختلف صنعت نوشیدنی امسال هم(2020) برگزار خواهد شد و یکی از اعضاء هیئت داوران، از متخصصین و مدیران گروه آوینا می‎باشد که در پنل داوران Judging panel در وبسایت FOOD& BEVERAGE می توانید اسامی داوران و جزئیات این مسابقه بزرگ نوآوری در صنعت نوشیدنی را دنبال نمایید. FOOD & BEVERAGE یک رسانه بزرگ خبری در زمینه صنایع غذایی و نوشیدنی ها می باشد که هر ساله مسابقه های نوآوری را در بخشهای مختلف صنایع غذایی، صنعت لبنی [...]